e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้

South e-Learning Project

Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

e-Learning Center
แจ้งเข้าร่วมโครงการสรุปเข้ม "เสริมความรู้ เติมฝัน แบ่งปันสู่จังหวัดชายแดนใต้"
โดย South e-Learning Administrator - อังคาร, 14 ตุลาคม 2014, 04:10PM
 

CU-Tutor

สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ 11
ภายใต้แนวคิด "เสริมความรู้ เติมฝัน แบ่งปันจังหวัดชายแดนภาคใต้" ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอ
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฯดังกล่าว หากโรงเรียนปลายทางทั้ง 24 แห่ง ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ
กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ กลับมาที่ e-mail : achara.m@psu.ac.th หรือ Fax : 0-7428-9211
ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมโครงการฯ โทร 0-7428-9203 หรือ 08-8792-0829
เว็บไซต์โครงการสรุปเข้ม "เสริมความรู้ เติมฝัน แบ่งปันจังหวัดชายแดนภาคใต้"

 
e-Learning Center
ประชาสัมพันธ์ Fanpage โครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้
โดย South e-Learning Administrator - ศุกร์, 8 สิงหาคม 2014, 06:35PM
 

Fanpage Facebook โครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้

https://www.facebook.com/psusouth


Fanpage South e-Learning

 
e-Learning Center
บรรยากาศการเรียนการสอนโครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้
โดย South e-Learning Administrator - จันทร์, 9 มิถุนายน 2014, 06:01PM
 

บรรยากาศการเรียนการสอนในโครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้

เมื่อวันเสาร์ที่ 31พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-12.10 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
Skip ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา