e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้

e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้

South e-Learning Project

Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Center for Learning Promotion and Development
ให้จัดสอบ Pre-Test ในคาบเรียนครั้งที่ 1
โดย South e-Learning Administrator - จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015, 2:43PM
 

แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องเรียนปลายทางทุกห้องเรียนในโครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้
ให้ดำเนินการจัดสอบ Pre-Test ให้กับนักเรียนในโครงการฯ ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่ 9.00 - 12.00 น.
ด้านการเรียนการสอนจะดำเนินการบันทึกการสอนไว้ ให้เข้ารับชมได้ผ่านเว็บไซต์


อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(49 คำ)
 
Center for Learning Promotion and Development
โครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ ปี 2558
โดย South e-Learning Administrator - ศุกร์, 8 พฤษภาคม 2015, 11:02AM
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการ"โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้ (โครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้)" สอนเสริมเตรียมความรู้วิชาพื้นฐานใน 6 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษา...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(98 คำ)
 
Center for Learning Promotion and Development
ส่งข้อมูลคะแนน GAT-PAT ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
โดย South e-Learning Administrator - พุธ, 17 ธันวาคม 2014, 12:25PM
 

ให้ทางโรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มคะแนน GAT-PAT ของนักเรียนที่เข้าร่วมเรียนกับโครงการ

e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ โดยแยกเป็นสายวิทย์-ศิลป์ หลังจากนั้นกรอกข้อมูลคะแนนลงในแถบ

ข้อมูลชื่อโรงเรียนของท่าน แล้วส่งมายัง E-mail : elearning.south@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิ้งด้านล่าง

แบบ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(61 คำ)
 

Skip ประเภทของรายวิชา